SK EN

AxxonNext

axxonnext.pngAxxonNext je komplexný bezpečnostný systém so širokými možnosťami konfigurácie a použitia.

Video systém s otvorenou platformou

 • Neobmedzený počet kamier, serverov a klientov
 • iOS, Android a webový klienti
 • podpora viac ako 1500 modelov IP kamier
 • nové drajvre pre pripojenie IP kamier každých 6 týždňov
 • interaktívne 3D mapy
 • unikátne nástroje pre rýchle vyhľadávanie v zázname
 • pokročilá videoanalytika v cene základnej licencie
 • férové ceny
 • nové verzie zdarma
 • bezplatná 16 kamerová verzia

Nová úroveň výkonu

SolidStore

 • Rýchly prístup k súborom, žiadna fragmentácia
 • Neprekonateľná spoľahlivosť ukladania záznamu
 • Dlhšia životnosť HDD

GreenStream

 • Automatické prepínanie medzi video streamom na základe rozlíšenia prehliadanej kamery
 • Zníženie výkonu CPU

Predpripravené video pre detekčné nástroje

 • Dekompresia vykonaná len v rozsahu požiadaviek rozlíšenia a snímkovania konkrétnej video detekcie
 • Výrazné zníženie zaťaženia CPU serveru pri použití video analytiky

Video rekompresia na servery

 • Kamera je dekompresovaná a kompresovaná s kodekom Motion Wavelet na servery
 • Po skompresovaní môže byť video odoslané na rôznych klientov v potrebnom rozlíšení a snímkovaní
 • Znížené zaťaženie siete a CPU klientských staníc

Nová úroveň spoľahlivosti

Mikromodulová architektúra

 • Vyššia spoľahlivosť – každá systémová funkcia je spracovávaná separátnym mikromodulom
 • V prípade poruchy sa obnoví funkcionalita mikromodulu bez ovplyvnenia funkcionality systému ako celku
 • Jednoduchým testovaním mikromodulov je zabezpečená lepšia stabilita nových verzií produktu

Nová úroveň výkonnosti

Rozšírené možnosti vyhľadávania s náhľadmi

 • Rozdelenie videosekvencií do rovnako veľkých intervalov so zobrazením prvého snímku každého intervalu
 • Pre viac informácií vyberiete interval a kliknutím ha znovu rozdelíte
 • Vyhľadanie požadovaného záznamu len niekoľkými klikmi

Vyhľadávanie v archíve na základe udalostí

 • Náhľad všetkých relevantných záznamov k danému typu udalosti
Možnosť jedného alebo viacerých typov udalostí:
 • Spustenie detekcie, začiatok, záznamu, poplachy
 • Rýchla sysnopsia nahraného videa podľa typu, rýchle a presné vyhľadanie špecifikovaných momentov

Vyhľadávanie v archíve na základe komentárov

 • Vloženie textových komentárov do poznámok, videa alebo poplachu
 • Označenie miesta alebo oblasti v obraze, ku ktorému sa komentár vzťahuje
 • Rýchle vyhľadávanie videa na základe komentárov

MomentQuest2 – forenzné vyhľadávanie

Kritériá pre vyhľadávanie:
 • Prechod líniou, pohyb vo vybranej oblasti, pohyb medzi oblasťami, farba, veľkosť atď.
 • Kritériá nastavené v čase vyhľadávania bez potreby predkonfigurácie pred záznamom
 • Metadáta generované počas videozáznamu garantujú rýchle vyhľadávanie

Automatické označovanie

 • Uložiť spoločné vyhľadávania MomentQuest2 pre rýchlejší prístup k záznamom
 • Priradenie jednoduchého pomenovania záznamu
 • Úprava vyhľadávania

Time Compressor

 • Simultánne prezeranie všetkých objektov pohybujúcich sa v rámci vybraného časového intervalu
 • Niekoľkonásobné zrýchlenie vyhľadávania objektov záujmu
 • Kliknutím prepnúť videofragment do normálneho režimu

Nové možnosti použitia

Interaktívne 3D mapy

 • Efektívne rozmiestnenie máp a videa v jednom okne
 • Intuitívne vizuálne zobrazenie umiestnenia kamery v objekte, manažment kamier s kontextom menu
 • Okamžité určenie umiestnenia kamery

Režim vnorenia (Immersion mode)

 • Prekrytie videa na mape kombinuje zobrazenie mapy a videa v jednom
 • Pohyb objektov v reálnom priestore
 • Podpora fixných a kamier s rybím okom, prepínanie medzi kamerami v režime vnorenia

Integrácia s geomapami

 • Použitie geomáp z internetu ako podklad pre mapy
 • Ušetrite si čas s tvorbou mapových podkladov; mapy sú automaticky aktualizované
 • Voľný pohyb vrátane zmeny mierky mapy, pretože dáta sú sťahované z internetu v reálnom čase

Nové možnosti funkcionality

Zobrazenie kamier na mieru

 • Vytvorenie usporiadaní pre všetky konfigurácie
Zobrazenie všetkých video formátov v jednom usporiadaní:
 • 4:3, 16:9, panorama
 • Pozícia digitálneho priblíženia je uložená pre každú kameru

Videostena. Konfigurácia zobrazenia videa na prídavných monitoroch

 • Vloženie textových komentárov do poznámok, videa alebo poplachu
 • Označenie miesta alebo oblasti v obraze, ku ktorému sa komentár vzťahuje
 • Rýchle vyhľadávanie videa na základe komentárov

Podpora 360° kamier

 • Derivácia viacerých obrazov z jednej kamery na vytvorenie súborov v užívateľom špecifikovanom formáte plus virtuálna PTZ kamera
 • Podpora panoramatických a štandardných objektívov s rybím okom od ImmerVision

Ovládanie virtuálnych PTZ kamier z mapy

 • Kliknutie na pozíciu virtuálnej PTZ na vybranú lokalitu na mape
 • Jednoduché vizuálne ovládanie kamery

Autozoom

 • Automatické digitálne priblíženie a sledovanie objektov
 • Zmena nastavenia digitálneho priblíženia podľa počtu objektov v obraze
 • Podpora fixných kamier a virtuálnych PTZ

Panely

Zobrazenie vitálnych informácií na monitore:
Stavový panel - stav a zobrazenie funkcionality serverov a pripojených kamier
Panel udalostí - zoznam systémových udalostí založených na prednastavených filtroch
Počítadlo - počet udalostí vybraného typu s grafickou a numerickou hodnotou

Video Analytika

 • 10 nástrojov video detekcie v cene základnej licencie
 • Pohodlná, interaktívna konfigurácia video detekčných nástrojov
 • Flexibilná konfigurácia odozvy systému

Nové možnosti dostupnosti

Výhody

 • Bezplatná aktualizácia
 • Fixná cena za vide kanál
 • Bezplatná verzia: 16 video kanálov, 1 server, 1 TB záznamu, videoanalytika
Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png