SK EN

Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Elektrická zabezpečovacia signalizácia je poplachový systém určený na detekciu neoprávneného vniknutia do budovy alebo priestoru. Bezpečnostné systémy sa používajú v obytných, komerčných, priemyselných a vojenských objektoch na ochranu pred vlámaním a krádežou, na zníženie rizika škody na majetku ako aj na ochranu osôb.

V minulosti slúžili systémy EZS výlučne jedinému účelu - ochrana proti vlámaniu. V súčasnosti systémy umožňujú pripojiť technologické senzory na detekciu fyzikálnych veličín, ktoré umožňujú rozšíriť systém aj o monitorovanie priestorov na únik vody, plynu, požiar, pokles zmeny teploty atď. Najnovšie trendy umožňujú audio a video verifikáciu poplachov ako pridanie modulov na jednoduchý systém na kontrolu vstupov.

Vo väčších objektoch sa systém prepája v rámci integrovaného riešenia s kamerovým systémom, požiarnou signalizáciou, systémom na kontrolu vstupov, návštevníckym systémom a ďalšími. Veľké systémy je možné vybudovať lokálne v rámci komplexov budov ale s nástupom moderných IT technológií sa systému budujú aj ako globálne riešenia fungujúce v rámci regiónov alebo nadnárodne.

Pri Enterprise riešeniach je zväčša najsofistikovanejšie riešenie aplikované na ústredí a jednoduchšie riešenia v rámci pobočiek. Prepojenie do jedného logického celku je už dnes samozrejmosťou.

SecuriLas odporúča pre takýto typ riešení použiť jednotnú technológiu s možnosťou rozšírenia. Z hľadiska efektivity prevádzkových nákladov je vzdialená správa samozrejmosťou.

Jednoduché systémy pozostávajú z jedného alebo niekoľkých detektorov pohybu a upozorňujú užívateľa na narušiteľa až po jeho vniknutí do priestoru. Pri sofistikovanejších riešeniach sa používajú kombinácie rôznych typov detektorov, tak aby klient dostal systém vyhovujúci jeho požiadavkám na bezpečnosť ako aj pohodlnosť ovládania. Väčšie spoločnosti majú vypracované bezpečnostné štandardy, ktoré aplikujú v rámci svojich objektov.

Ak Vaša spoločnosť nemá bezpečnostné štandardy radi Vám pomôžeme pri ich vypracovaní.

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png