SK EN

Perimetrická ochrana objektov

Perimetrická ochrana je súčasťou bezpečnostného systému slúžiaca na informáciu o vstupe/prieniku neoprávnenej osoby do monitorovaného priestoru. Ako vyplýva z názvu používa sa na ochranu perimetra - obvodu vybraného objektu. Podľa typu aplikácie sa monitoruje obvod celého areálu alebo vybranej časti v okolí dôležitého objektu.

Vzhľadom na rôznorodosť prostredia a jeho podmienok je možné použiť rozličné technológie, pričom každá má svoje výhody ako aj nevýhody (obmedzenia).

Technologicky sa v rámci systémov používajú zariadenia s využitím senzorov na báze:
  • Infračervených lúčov: pohybové detektory, IR bariéry
  • Mikrovĺn: pohybové detektory, MW bariéry
  • Seizmickej analýzy: detektory, kábel
  • video analýzy: online analytika v kamere, špeciálne zariadenia na analýzu videa
  • termovízie: termokamery
  • laserovej analýzy: špeciálne detektory
  • optické vlákna: pasívne senzory

alebo ich kombinácie.

Dôležité je brať do úvahy aj v akej fáze výstavby sa perimetrická ochrana realizuje. Najvhodnejšie je navrhnúť systém počas projekcie stavebných častí. Takto sa dá vyhnúť núteným kompromisom z dôvodu nemožnosti inštalácie na požadované miesta alebo použiť jednoduchšiu a tým pádom aj lacnejšiu technológiu.

Perimetrická ochrana by mala byť prepojená s kamerovým systémom za účelom okamžitého vyhodnotenia poplachu. Cieľom perimetrickej ochrany nie je systém bez falošných poplachov. Vo všeobecnosti platí čím väčšia požiadavka na bezpečnosť tým musí byť systém citlivejší a to v praxi prináša väčšie množstvo falošných poplachov, ktoré je treba overiť.

Pre systém perimetrickej ochrany platí obzvlášť potreba kvalitného návrhu. Zväčša sa využíva kombinácia rôznych technológií aby bolo možné navrhnúť optimálny systém  hľadiska požadovaného stupňa zabezpečenia a k tomu prislúchajúcim vlastnostiam systému v optimálnej cenovej hladine.

Je veľký rozdiel či riešime perimetrickú ochranu pre bežný rodinný dom alebo objekt s požiadavkou najvyššej ochrany. Požadovaná úroveň ochrany má veľký vplyv na cenu celkového riešenia.

Pri objektoch s požiadavkou na najvyššiu úroveň ochrany treba počítať aj s ďalšími nutnými prevádzkovými a organizačnými opatreniami, vytváraním špeciálnych zón atď. To ale neznamená, že pri rezidenčnom objekte netreba nič riešiť aj tu netreba zabúdať na udržiavanie stanovených parametrov prostredia. Inak bude systém nespoľahlivý alebo úplne nefunkčný.

Technológie môžu byť inštalované viditeľne, tak aby mali zároveň odstršujúci účel alebo ako neviditeľné, ktoré sú zabudované do stavebných častí resp. umiestnené pod zemou v prípade požiadaviek na estetiku (zväčša historické objekty) alebo ak užívateľ nechce aby objekt pútal pozornosť a zároveň mal zachovanú požadovanú úroveň bezpečnosti.

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png