SK EN

Manažment kľúčov

Manažment kľúčov pre malé a stredné riešenia nemusí byť tak sofistikované riešenie ako je vyžadované pri väčšie objekty alebo organizácie. Manažment kľúčov nie je len prevencia pred neautorizovaným použitím kľúčov ale zavedením dokumentovaného systému vrátane informácií o stave a používaní dôležitých kľúčov ako aj reportoch o použití núdzových kľúčov v kritických situáciách.

Pre segment malých a stredných aplikácií je zväčša dostatočné jednoduché riešenie založené buď na mechanickom systéme bez elektroniky pre menej dôležité kľúče, ktoré vyžadujú len informáciu o tom u koho sa kľúč nachádza s rozšírením na malé elektronické riešenie s kapacitou 21 kľúčov, kde je možné nastaviť kto môže mať prístup ku konkrétnemu kľúču ako aj informácie o pohybe kľúča - kto a kedy kľúč zobral a vrátil.

Ak má klient väčšie požiadavky nie je problém dodať aj systém s väčšou kapacitou alebo ako špecializované riešenie.

V rámci manažmentu kľúčov netreba zabúdať, že kľúče nie sú len od dverí ale aj od mechanizmov a automobilov alebo strojov, ktoré môžu obsluhovať len oprávnené osoby. Zavedením manažmentu kľúčov môžete zvýšiť bezpečnosť práce ako aj dostať informácie o využívaní špeciálnych strojov a mechanizmov.

Ak máte požiadavku na väčšie alebo špecializované riešenie, obráťte sa na odborníkov zo SecuriLas a navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie pre Vašu aplikáciu z hľadiska funkčnosti a ceny.

 

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png