SK EN

Detekcia požiaru - požiarna signalizácia

V dnešnej dobe sa u nás otvorený oheň až tak často nepoužíva, lebo bol zväčša nahradený elektrinou. Ale aj elektrické rozvody sú zdrojom požiarov, ktoré sú spôsobené iskrením, elektrickými skratmi alebo výbojmi. Požiar v prvopočiatku je malého rozsahu, na jeho uhasenie stačí trochu vody ale keď vypukne tak nie je jednoduché zastaviť jeho ničivú silu. To je dôvod prečo automatické detekčné systémy hrajú dôležitú úlohu pri ochrane pred požiarmi.

Elektrická požiarna signalizácia EPS je veľmi podceňovaný systém v rámci zabezpečenia objektu. Veľa krát je braný ako nutné zlo. Na rozdiel od iných bezpečnostných systémov jeho zlyhanie má nedozerné následky ako sú nenávratná strata majetku alebo poškodenie zdravia a straty na živote. S tohto dôvodu je dôležitá redundancia na zníženie rizika zlyhania systému. Nami ponúkané riešenia pre veľké aplikácie nemajú len zákonom vyžadovanú redundanciu z hľadiska kabeláže a napájania ale aj redundanciu hlavnej riadiacej elektroniky.

Automatická požiarna signalizácia je spoľahlivým prostriedkom na detekciu vypuknutia požiaru, varuje všetky osoby vystavené riziku a mobilizuje obsluhu na okamžitý zásah s cieľom uhasiť požiar v čo najskoršom čase.

Pri výbere požiarnych hlásičov musíme vziať do úvahy nasledujúce otázky, aby zabezpečili čo najlepšie a najspoľahlivejšie detekciu:

  • Aký typ požiaru môžeme očakávať, alebo je najpravdepodobnejší?
  • Aké sú príznaky požiaru v počiatočnej fáze?
  • Aké faktory môžu spôsobovať falošné poplachy?
  • Výška miestnosti?
  • V akom prostredí potrebujeme detekovať požiar?
    Tu treba vziať do úvahy vplyvy prostredia z hľadiska stavebných konštrukcií a materiálov nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore (papier, plasty, drevo, farby a laky, palivá, elektrické zariadenia, počítačových zariadení, atď.).

Špeciálne aplikácie

V prípadoch, keď použitie konvenčných bodových hlásičov nie je vhodné, či už z estetických alebo praktických a technologických dôvodov sú optimálnym riešením systémy detekcie pre špeciálne aplikácie. Tu rozlišujeme dve hlavné skupiny produktov: nasávacie dymové systémy a lineárne tepelné detekčné systémy.

SecuriLas patrí k lídrom v nasadzovaní detekčných systémov pre špeciálne aplikácie. Máme stovky aplikácií v rôznych prostrediach, či už ide o priemysel, historické budovy alebo priestory s vysokým dôrazom na estetiku, kde štandardné detektory pôsobia rušivým dojmom.

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png