SK EN

Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Elektrická zabezpečovacia signalizácia je poplachový systém určený na detekciu neoprávneného vniknutia do budovy alebo priestoru. Elektrická zabezpečovacia signalizácia sa v komerčných riešeniach na rozdiel od rezidenčných využíva hlavne v noci a v dňoch pracovného voľna na ochranu pred vlámaním a krádežou, na zníženie rizika škody na majetku ako aj na ochranu osôb.

V minulosti sa používali jednoduchšie systémy s malou kapacitou či už z hľadiska počtu pripojených detektorov, užívateľov s unikátnym kódom, limitovaným denníkom udalostí alebo počtom samostatne zapínateľných podsystémov. Tak ako v rezidenčnom sektore aj v komerčných aplikáciách sa k systému pripájajú technologické senzory. Ich použitie je zväčša zamerané na ochranu serverovní, kde sa v praxi najčastejšie stretávame s problémami spôsobenými poruchami zariadení zabezpečujúcich potrebnú prevádzkovú teplotu, pri ktorých prichádza k prekročení limitov prevádzkovej teploty alebo zaplaveniu. Ak objekt nemá samostatný systém detekcie požiaru, tak je sa zvyčajne doplní aj technologický požiarny detektor.

V prípade poplachu môže oprávnená osoba vykonať verifikáciu pomocou audio modulu alebo cez špecializovaný detektor so zabudovanou kamerou alebo IP kamerou prepojenou za týmto účelom s vybranými detektormi.

To čo je dnes samozrejmosťou pre rezidenčné aplikácie sa v čoraz častejšej miere začína využívať aj komerčných aplikáciách. Nami ponúkané systémy umožňujú ovládanie a monitorovanie cez aplikáciu v smartfóne. Takéto umožňuje užívateľovi komunikovať so systémom pomocou smartfónu, cez webový prehliadač ako aj prostredníctvo SMS príkazov.

SecuriLas dodáva riešenia šité na mieru, ktoré sa snažíme v maximálnej možnej miere prispôsobiť režimu na pracovisku. V našich sofistikovaných riešeniach sa používajú kombinácie rôznych typov detektorov, tak aby klient dostal systém vyhovujúci jeho požiadavkám na bezpečnosť ako aj pohodlnosť ovládania.

Väčšina investorov venuje málo pozornosti pri výbere bezpečnostného systému lebo si  neuvedomuje, že systém bude používať pravidelne a dlhodobo. Zle navrhnutý systém hlavne pri väčších objektoch spôsobuje to, že v lepšom prípade nie je využívaný v maximálne možnom rozsahu čo považujeme za plytvanie, v horšom prípade ho nie je možné prevádzkovať podľa požiadaviek objektu. Z tohto dôvodu odporúčame aby si každý dobre preveril aký typ ochrany a aký užívateľský komfort sa skrýva za ponukou. Nie vždy je najvhodnejšie sa spoľahnúť na projektanta - on nebude používať systém a preto sa zväčša nezamýšľa nad všetkými aspektami.

Takisto je dôležité nezabudnúť na kvalitu poskytovaného záručného a pozáručného servisu. SecuriLas patrí medzi špičku v technologických riešeniach ako aj v kvalite poskytovaného záručného a pozáručného servisu pre svojich klientov. U nás sa Vám nestane, že prídeme odstrániť problém na Vašom systéme iba keď budeme mať cestu okolo. 

Dohodnite si stretnutie na predvedenie systému priamo u nás vo firme, je lepšie naživo vidieť čo systém dokáže a ako funguje naša podpora zákazníkom. Rozhodnúť sa len na základe informácie z internetu alebo reklamného letáku nemusí byť tá najlepšia voľba.

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png