SK EN

Profil spoločnosti

Spoločnosť SecuriLas sa zameriava na profesionálnu ochranu objektov s vysokým stupňom rizika pomocou elektronických bezpečnostných systémov. S našimi technológiami a riešeniami sa preto môžete stretnúť v administratívnych budovách, v inštitúciách pracujúcich s citlivými údajmi, ktoré potrebujú osobitnú ochranu, v priemyselných objektoch, v bankách alebo v shopping centrách.

Skrátka všade tam, kde sú kladené vysoké nároky na ochranu majetku, technológií alebo informácií.

V SecuriLas sa snažíme využiť náš talent a schopnosti na to, aby sme pre našich zákazníkov mohli vytvárať profesionálne a komplexné riešenia v oblasti bezpečnosti. Chceme im prinášať pocit duševnej pohody, ktorý sa dostaví pri splnení jednej zo základných ľudských potrieb – pocitu bezpečia. Takto dokážeme prispieť svojou trochou k budovaniu bezpečnej a prosperujúcej budúcnosti.

Hodnoty SecuriLas

  • Profesionalita:    Prostredníctvom spolupráce so špičkovými dodávateľmi sa snažíme dodávať svojim zákazníkom tie najprofesionálnejšie riešenia na globálnom trhu.
  • Bezpečnosť:    Pocit bezpečia ide ruka v ruke s pocitom pohody a prosperity, a preto veľmi dobre chápeme potrebu našich klientov mať svoj majetok v bezpečí. Prinášať im tento pocit považujeme za svoje poslanie.
  • Nadčasovosť:    Pri ochrane majetku, technológií a informácií nie je miesto pre zastarané systémy. Snažíme sa predísť dobu minimálne o jeden krok, prinášať svojim zákazníkom tie najmodernejšie riešenia bezpečnostných systémov a naši zamestnanci sú neustále vzdelávaní a školení v oblasti nových postupov a technológií.
  • Starostlivosť:    Predaním bezpečnostného systému do rúk klienta sa u nás jeho príbeh nekončí. Preto poskytujeme prvotriedny servis a údržbu bezpečnostných systémov.
  • Individuálny prístup:    Naše návrhy ochrany vychádzajú z požiadaviek zákazníka, rešpektujúc pritom špecifiká objektu. Aj vďaka tomu sme schopní zabezpečiť rovnako dobre administratívne a obchodné priestory, ako aj prevádzky rôznych výrobných odvetví (cementáreň, výroba žiaroviek, komponentov pre automobily, rozvodne elektrickej energie) a pritom plne rešpektovať individuálne požiadavky klienta.
  • Ľudia:    Naša spoločnosť sú ľudia, ktorí ju tvoria. Pre našich zamestnancov a dodávateľov sa snažíme vytvárať podmienky, v ktorých sa im bude pracovať efektívne a s pocitom pohody.
  • Ochrana údajov:    Pri ochrane majetku neexistuje žiadny priestor na chyby. Údaje o našich klientoch a ich súkromie preto chránime rovnako dôsledne ako chránia naše bezpečnostné systémy ich majetok.
  • Zodpovednosť:    Myslíme si, že prosperita spoločnosti nemôže byť postavená iba na jednotlivcoch. Rovnakú mieru zodpovednosti majú aj súkromné spoločnosti, preto sa snažíme podnikať tak, aby sme pripravili zdravú budúcnosť aj budúcim generáciám.

História SecuriLas

Spoločnosť bola založená pod názvom Fittich Alfa s.r.o. v roku 1993 ako pobočka švajčiarskej firmy Fittich AG. V roku 2004, po odchode zo skupiny Fittich, bola vykonaná zmena obchodného názvu spoločnosti na SecuriLas s.r.o.

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti bezpečnosti máme široké skúsenosti s ochranou objektov a ponúkame overenú kvalitu na najvyššej úrovni.

Zoznam spoločností a inštitúcií, ktoré nám do rúk zverili svoju bezpečnosť nájdete vo výbere z referencií.

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png