SK EN

Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Elektrická zabezpečovacia signalizácia je poplachový systém určený na detekciu neoprávneného vniknutia do budovy alebo priestoru. Bezpečnostné systémy sa v rezidenčných aplikáciách používajú hlavne na ochranu pred vlámaním a krádežou, na zníženie rizika škody na majetku ako aj na ochranu osôb.

V minulosti slúžili systémy EZS výlučne jedinému účelu - ochrana proti vlámaniu. V súčasnosti systémy umožňujú pripojiť technologické senzory na detekciu fyzikálnych veličín, ktoré umožňujú rozšíriť systém aj o monitorovanie priestorov na únik vody, plynu, požiar, pokles zmeny teploty atď (pozri technologické alarmy). Najnovšie trendy umožňujú audio a video verifikáciu poplachov.

Moderné systému umožňujú ovládať a monitorovať systém cez aplikáciu v Smartfóne. Riešenie od SecuriLas pre rezidenčné aplikácie umožňuje užívateľovi komunikovať so svojím systémom pomocou smartfónu, cez webový prehliadač ako aj prostredníctvo SMS príkazov. Systému sú predpripravené na audio ako aj videoverifikáciu poplachov, čo v praxi umožňuje užívateľovi počúvať čo sa deje na objekte ako aj získať obrazovú informáciu či už zo špecializovaného detektoru ako statický obrázok alebo ako živý obraz prostredníctvom IP kamery pripojenej k systému EZS.

SecuriLas dodáva riešenia šité na mieru, ktoré sa často cenovo neodlišujú od jednoduchých systémov pozostávajúcich z jedného alebo niekoľkých detektorov pohybu, ktoré upozorňujú užívateľa na narušiteľa až po jeho vniknutí do priestoru. V našich sofistikovaných riešeniach sa používajú kombinácie rôznych typov detektorov, tak aby klient dostal systém vyhovujúci jeho požiadavkám na bezpečnosť ako aj pohodlnosť ovládania.

Väčšina ľudí si pri obstarávaní bezpečnostného systému pre ochranu svojho domu, chaty, bytu alebo apartmánu neuvedomuje, že systém bude používať pravidelne a dlhodobo. Systém musí slúžiť a klient nemôže byť otrokom systému alebo dodávateľa. Z tohto dôvodu odporúčame aby si každý dobre preveril aký typ ochrany a aký užívateľský komfort sa skrýva za ponukovou cenou od rôznych firiem. Takisto je dôležité nezabudnúť na kvalitu poskytovaného záručného a pozáručného servisu. SecuriLas patrí medzi špičku v technologických riešeniach ako aj v kvalite poskytovaného záručného a pozáručného servisu pre svojich klientov. U nás sa Vám nestane, že prídeme odstrániť problém na vašom systéme iba keď budeme mať cestu okolo. 

Dohodnite si stretnutie na predvedenie systému priamo u nás vo firme, je lepšie naživo vidieť čo systém dokáže a ako funguje naša podpora zákazníkom. Rozhodnúť sa len na základe informácie z internetu alebo reklamného letáku nemusí byť tá najlepšia voľba.


Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png