SK EN

Trezory

Trezory a úschovné schránky slúžia na odkladanie cenností, dôležitých dokumentov ako aj nebezpečných predmetov pred nepovolanými osobami. Štandardne sa v rezidenčných aplikáciách využívajú na ukladanie, šperkov, dôležitých dokladov a zbraní.

Veľmi podceňovaným faktorom pri výbere trezorov je ich vhodné umiestnenie, z tohto dôvodu uvádzame zopár informácií a odporúčaní.

Všeobecné informácie

Trezory môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na voľne stojace, zabudovateľné a trezorové miestnosti.

Z hľadiska uzamykania rozoznávame tieto varianty uzamykacích mechanizmov:

Kľúčový zámok - je všeobecne známy a tradične používaný na uzamykanie.

Mechanický číselno-kombinačný zámok sa otvára nastavením užívateľom zvoleného kódu. Pri tomto zámku odpadá problém s uschovaním kľúča. Číselná kombinácia je obsluhovaná manuálne, mechanickým otáčaním číselníka zámku do správnych pozícii.

Elektronické zámky majú veľmi vysoký bezpečnostný štandard a ponúkajú komfortnú obsluhu kódom. Potrebné batérie sú súčasťou dodávky.

Iba trezor, ktorý pri skúškach splnil kritériá predpísané príslušnou normou môže optimálne chrániť Vaše uložené cennosti a zároveň Vám dáva možnosť uložené hodnoty riadne poistiť. Prísne skúšobné metódy a presne definované skúšobné postupy zaručujú najlepšiu kvalitu. I keď trezory odskúšané proti vylomeniu neboli odskúšané na ohňovzdornosť poskytujú i tak ochranu voči ohňu podľa DIN 4102.

Aký veľký má byť trezor

V zásade stojíme pred otázkou, čo chceme v trezore uschovať. Cennosti ako peniaze, šperky, vkladné knižky, cenné papiere, doklady, fotoaparáty, videokamery atď..., sú často nenahraditeľné a mali by byť uložené v odskúšaných a poistiteľných trezoroch. Pri výbere trezoru myslite na to, že sa v budúcnosti Vaša požiadavka na úschovu cennosti bude zväčšovať.

Voľba umiestnenia

Trezory: zvoľte miesto, ktoré nie je každému na očiach. Zohľadnite pri voľbe miesta okolité podmienky ako teplota a vlhkosť ovzdušia a skontrolujte si maximálnu nosnosť podlahy. Pri montáži do nábytku dbajte na dostatočnú nosnosť drevenej konštrukcie a na správne ukotvenie trezoru (cez zadnú stenu alebo do podlahy). Voľne stojace trezory malej výšky je možné postaviť na podstavec, čím sa Vám uľahčí manipulácia so zámkami.

Stenové trezory: ako vhodné miesta na umiestnenie stenových trezorov sa ponúkajú miesta pod schodiskami, kde sú zvyčajne hrubé steny. Komíny na umiestnenie stenových trezorov nie sú vhodné. Pri umiestňovaní stenových trezorov máte možnosť voliť výšku umiestnenia tak, aby sa zámky ľahko obsluhovali.

Kotvenie

Všetky trezory s hmotnosťou pod 1000 kg je podľa normy EN 1143-1 nutné vybaviť kotviacim miestom. Pri montáži do podlahy dbajte na to, aby sa žiadne potrubie alebo iné rozvody nenachádzali pod resp. za miestom kde chcete trezor namontovať. Kotviť je potrebné do betónového podkladu. Kotvenie iba do betónového poteru podlahy nepostačuje. Je vhodné umiestnením a kotvením trezoru poveriť školený personál. Pri poisťovaní trezoru je žiadúce predložiť poisťovni potvrdenie o správnom a predpisu zodpovedajúcom ukotvení trezoru.

Doprava

Okrem typu a umiestnenie trezoru je vhodné sa zamyslieť aj nad otázkou logistiky, či je vôbec vybraný trezor možné umiestniť do určeného priestoru. Faktory súvisiace s transportom trezoru z dopravného prostriedku na miesto určenia môžu mať za určitých okolností výrazný vplyv na cenu, ak je možných viacero vhodných alternatív, tak je možné výberom lepšie dostupného miesta ušetriť finančné prostriedky.

Najlepšie je ak môže špedičná firma zaparkovať čo najbližšie k vhodnému vstupu do budovy. Na transportnej ceste by malo byť čo najmenej schodov a prevýšení. Pri umiestnení trezoru na iných podlažiach je výhodou ak má výťah v budove potrebnú nosnosť. Ak nie musí sa využiť schodisko pri ťažších trezoroch sa môžete stretnúť s tarifikáciou podľa počtu schodov. Trasa by mala byť dostatočne priechodzia z hľadiska šírky a výšky, netreba zabúdať aj na potrebu priestoru na manipuláciu pri otáčaní.

Pri transporte po schodisku je vhodné informovať špeditéra o type schodiska pre informáciu uvádzame najbežnejšie typy schodísk. Bežný človek má často problém zadefinovať o aký typ schodiska ide.

  • rovné schodisko rovné schodisko s podestou
  • schodisko stáčajúce sa pod 90⁰ uhlom
  • kruhové schodisko stáčajúce sa pod 180⁰ uhlom
  • schodisko stáčajúce sa pod 90⁰ uhlom s podestou
  • schodisko stáčajúce sa pod uhlom 180⁰ s podestou

Informácia o výške a type schodiska je tiež dôležitá na výber vhodných pomôcok, čo môže zjednodušiť prenášanie trezoru.

Aby neprišlo k poškodenie schodiska je vo vlastnom záujme informovať špeditéra o materiále použitom na povrchu schodov (betón, drevo, mramor, kameň, koberec atď). Ak je špeditér vopred informovaný, výrazne sa znižuje riziko poškodenia schodiska.

Ponuku trezorov, z našej ponuky nájdete v katalógu od renomovaného výrobcu spoločnosti Wertheim.

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png