SK EN

Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž je univerzálny systém na podporu prenosu digitálnych a analógových signálov. Prípojné body sa inštalujú na požadovaných miestach ako aj na bodoch kde je predpoklad ich využitia v budúcnosti. Aj keď štrukturovaná kabeláž je len pasívnou časťou bez aktívnych prvkov tvorí základ komunikačnej štruktúry pre lokálne počítačové siete.

V súčastnosti sa začína čoraz viac využívať aj v rámci moderných bezpečnostných systémov, kde nasadenie zariadení s IP komunikáciou má narastajúci trend.

Vzhľadom na to, že štrukturované kabeláž tvorí základ komunikačnej chrbtice je dôležité aby bola kvalitne navrhnutá a odborne nainštalovaná. Najvhodnejšie je použiť systémové riešenie dodané certifikovaným partnerom. V takomto prípade môže klient dostať systémovú záruku, ktorá sa pohybuje v desiatkach rokov.

Hlavnou výhodou takéhoto riešenia je možnosť využiť jeden typ kabeláže pre rôzne technológie. Použije sa jeden typ káblu, po ktorom je možné prenášať hlas, dáta a video.

Na kratšie vzdialenosti sa používa zväčša metalické vedenie, na dlhšie vzdialenosti alebo pri požiadavk na prenos veľkého objemu dát sa používa optické vedenie. Pri rozsiahlejších aplikáciách je zväčša inštalovaná kombinácia týchto kabeláží.
Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png