SK EN

Technologické alarmy

Technologické alarmy poskytujú doplnkové informácie o prevádzkových podmienkach monitorovaného prostredia. Takéto riešenia sa používajú na zvýšenie ochrany technológií a osôb vo vybraných priestoroch. Zväčša ide o serverovne alebo oblasti špeciálnej výroby s vyšším rizikom škôd alebo poškodenia zdravia pracovníkov v danom priestore.

Detektory monitorujúce okolie vybraných technológií sa zväčša pripájajú k systémom EZS na 24 hodinové slučky. Pri väčších alebo zložitejších systémoch sa aplikujú špecializované systémy, ktoré sa následne integrujú v rámci celkového riadiaceho systému objektu s prepojením na evakuačné systémy a meranie a reguláciu.

Podľa typu aplikácie sa v závislosti od rizík v danom objekte použijú špecializované detektory alebo detekčné systémy s vlastnými vyhodnocovacími jednotkami, ktoré zabezpečujú prenos požadovaných informácií o zmene parametrov prostredia. V praxi sa v komerčných a priemyselných aplikáciách monitoruje hlavne:
  • teplota: prekročenie medzných hodnôt, prudké zvýšenie teploty
  • únik plynu: špecializované detektory a detekčné systémy na rôzne druhy plynov
  • zadymenie priestoru: špeciálne technologické celky mávajú v rámci svojej výbavy zabudované špeciálne detekcie požiaru
  • vlhkosť: prekročenie nastavených hodnôt relatívnej vlhkosti ovzdušia
  • hluk: zmena hlučnosti okolitého prostredia, nemonitoruje sa len zvýšenie hluku ale aj zníženie, ktoré môže znamenať výpadok alebo poruchu nejakého zariadenia

V jednoduchších aplikáciách je možné inštalovať aj technológie určené hlavne pre rezidenčné aplikácie ako sú jednoduché detektory zaplavenia, úniku CO, metánu, propán-butánu, technologický detektor požiaru (nespĺňa požiadavky EN 54) atď.

Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png