SK EN

Systémy na kontrolu vstupov

V súčasnej dobe je ochrana ľudí, majetku a špeciálne firemných informácií obzvlášť dôležitá. Zatiaľ čo systém EZS chráni pred nebezpečenstvom hlavne v noci, tak systém na kontrolu vstupov funguje hlavne cez deň. Jednou z hlavných úloh tohto typu zabezpečenia je zabezpečiť vstup do vybraných priestorov oprávneným osobám bez narúšania bežného chodu organizácie.

Príčiny ochrany sú rôznorodého charakteru v závislosti na externých a interných rizikách. Niekedy je dôležité zabrániť vstupu nepovolaných osôb do priestorov, kde môže prísť k poškodeniu zdravia alebo je tam vysoké riziko úrazu. Inokedy sa treba zabrániť vstupu do citlivých priestorov.

Veľmi dôležitú úlohu zohráva prístup k firemným informáciám. Pri rozumne navrhnutom systéme sa pre fyzický systém kontroly vstupu, ktorý umožňuje oprávneným osobám prechod cez dvere používa tá istá karta aj na vstup do firemnej IT infraštruktúry. Prepojením týchto dvoch systémov s využitím jedného identifikačného média je možné dosiahnuť synergický efekt. Majiteľ karty je nútený pri odchode z miestnosti vybrať kartu z čítačky pripojenej k počítaču aby sa mohol pohybovať v rámci budovy vybavenej systémom na kontrolu vstupov.

Ideálne je prepojiť systém na kontrolu fyzického prístupu s kamerovým systémom.

V rámci ponuky našej spoločnosti SecuriLas máme tri základné riešenia:

  • Plnohodnotný systém TruPortal flexibilný systém SKV s IP konektivitou ako aj možnosťou správy systému cez mobilné aplikácie vrátane možnosti otvoriť dvere na diaľku cez aplikáciu. Systém má limit na 64 kontrolovaných dverí, nezáleží na tom, či ide o jednosmernú alebo obojsmernú kontrolu. K systému je možné pripojiť do 64 kamier.
  • Pre integrované bezpečnostné riešenia ponúkame našim klientom produkt OnGuard, ktorý je z hľadiska systému kontroly vstupov najkomplexnejším a najrobustnejším riešením na trhu.
  • Jednoduché riešenie, ktoré vyhovuje klientom, ktorí nepožadujú vysokú mieru bezpečnosti ale im stačí systém, ktorý otvorí dvere oprávnenej osobe. Takýto systém umožňuje len základné nastavenia a je rozšírením systému EZS o moduly pre riadenie prístupu.
Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png