SK EN

Technologické alarmy

Technologické alarmy poskytujú doplnkové informácie o prevádzkových podmienkach monitorovaného prostredia. Takéto riešenia sa používajú na zvýšenie ochrany technológií a osôb vo vybraných priestoroch alebo na zamedzenie škôd spôsobených prevádzkovými vplyvmi objektu.

Detektory monitorujúce okolie vybraných technológií sa v rezidenčných aplikáciách pripájajú k systémom EZS na 24 hodinové slučky.

Podľa typu aplikácie sa v závislosti od rizík v danom objekte použijú špecializované detektory, ktoré zabezpečujú prenos požadovaných informácií o zmene parametrov prostredia. V praxi sa rezidenčných aplikáciách monitoruje hlavne:
  • únik plynu: detektory CO alebo technických vykurovacích plynov (metán, bután, propán)
  • požiar: dymový alebo kombinovaný požiarny detektor s reléovým výstupom
  • zaplavenie: detektor monitorujúci únik kvapaliny a jej koncentrácia na podlahe v blízkosti technologických zariadení ako sú napr. klimatizácia, bazénová technológia, kotol...

V rámci našej ponuky pre rezidenčné aplikácie môžu tieto špecializované detektory prenášať informácie cez kábel alebo bezdrôtovo. Bezdrôtové verzie umožňujú rozšírenie systému neskôr ak sa klient nevie rozhodnúť počas realizácie systému tak si neskôr môže rozšíriť o monitorovanie podľa ich aktuálnej potreby.


Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png